Handelsmerken


Alle handelsmerken en logo's gebruikt in deze website zijn eigendom van hun gerelateerde bedrijven.

Bezwaren tegen het gebruik van deze handelsmerken en logo's dienen door de belanghebbende kenbaar te worden gemaakt aan HAC Maarssen via ons email adres. Zodra een dergelijk bezwaar wordt ontvangen zal HAC Maarssen de logo's en handelsmerken in kwestie zonder dralen verwijderen.

HAC Maarssen claimt op geen enkele wijze het recht tot gebruik van deze logo's en handelsmerken, behalve die die eigendom zijn van HAC Maarssen. Dit betreft ons logo en onze handelsnamen:


R.H. Hartman Automatiserings Consultancy

en

HAC Maarssen.