Maarssen, 11 mei 1995

Betreft: Zelfstandig ondernemerschap
 

Geachte heer Wijers,

Blijkens een artikel in de Intermediair van 5 mei 1995 ("De angst van het bankpersoneel") heeft u onlangs in het programma Nova uw bezorgdheid geuit over de werkloosheid onder hoogopgeleiden, waarbij u met name het vrije ondernemerschap als mogelijke vluchtroute hebt genoemd. Tevens meldt het artikel dat het kabinet binnenkort met en pakket maatregelen komt om het bestaan van de kleine zelfstandige te verlichten.

Ik ben een in 1980 afgestudeerde HTS'er die in 1990 door een reorganisatie zijn vaste baan verloor. Ik heb daarna anderhalf jaar via een tijdelijke arbeidsovereenkomst gewerkt, in welke tijd ik getracht heb een nieuwe vaste baan te vinden, zonder succes.

In 1991 heb ik H.A.C. opgericht om als zelfstandig ondernemer in mijn onderhoud te voorzien. Zakelijk gezien zijn er weinig problemen: ik heb een goede reputatie, tevreden klanten en goede referenties opgebouwd. Het grote struikelblok wordt echter gevormd door de bedrijfsverenigingen met hun premiehonger. Op 2 mei jongstleden is hierover een artikel van mijn hand verschenen in het Algemeen Dagblad (kopie bijgevoegd).

Gaarne zou ik van u een reactie ontvangen over hoe ik mijn zelfstandig ondernemerschap ook inderdaad als zelfstandig ondernemer kan invullen, zonder de onophoudelijke dreiging van het GAK naar mijn opdrachtgevers. Indien u meer informatie wenst, kan ik u afschriften van 'mijn strijd met de bedrijfsverenigingen' doen toekomen.
 

Met vriendelijke groeten,
R.H. Hartman Automatiserings Consultancy

R.H. Hartman